Round steel link chain making for 30+ years

SHANGHAI CHIGONG INDUSTRIAL CO., LTD

(dəyirmi polad zəncir istehsalçısı)

Dairəvi Bağlantı Zəncirinin Kaldırılması, Təftiş və Sökülmə Rəhbərliyi

1. Dəyirmi keçid zəncirinin qaldırılması və istifadəsi

(1)80 dərəcəli qaynaqlı qaldırıcı zəncirWLL və indeks

Cədvəl 1: 0°~90° zəncir sapand ayağı(lar)ı ilə WLL

Bağlantı diametri (mm)

Maks.WLL

Tək ayaq

t

2 ayaqlı

t

3 və ya 4 ayaq

t

7.1

1.6

2.2

3.3

8.0

2.0

2.8

4.2

9.0

2.5

3.5

5.2

10.0

3.2

4.4

6.7

11.2

4.0

5.6

8.4

12.5

5.0

7.0

10.5

14.0

6.3

8.8

13.2

16.0

8.0

11.2

16.8

18.0

10.0

14.0

21.0

Cədvəl 2: WLL indeksi

lifting round link

(2)zəncir sapannövləri və ayaq bucağı

a.tək ayaqlı zəncirli sapand

single leg chain sling

b.2 ayaqlı zəncirli sapand

2-leg chain sling

c.3 ayaqlı zəncirli sapand

3-leg chain sling

d.4 ayaqlı zəncirli sapand

4-leg chain sling

(3) qaldırıcı dəyirmi keçid zəncirinin istifadəsi

a.yükün çəkisi qaldırıcı zəncir sapanının maks. ilə bərabər və ya ondan az olmalıdır.WLL.

b.2 ayaqlı və ya çoxayaqlı zəncirli sapand istifadə edərkən, sapandın ayaqlarının bucağı nə qədər böyükdürsə, o, daha az yükü qaldıra bilər;ayaqların bucağı istənilən halda 120°-dən az olmalıdır (yəni, şaquli aparıcı bucağı olan zəncir ayağının bucağı 60°-dən az olmalıdır).

c.çəngəl ilə qaldırarkən yük WLL 80%-dən az olmalıdır.

d.Qaldırıcı zəncir burulmadan, düyünlənmədən və əyilmədən düz olmalıdır.Zəncirdə yuvarlanan ağır əşyaların qarşısını almağa çalışın.

2. Dairəvi zəncirlərin qaldırıcısının yoxlanılması

(1) gündəlik yoxlama

a.Müfəttiş, tezlik və qeydlər

İstismarçı və ya təyin edilmiş heyət hər iş günü qaldırıcı zəncirdə adi görünüş yoxlaması aparmalı və bu sapandın normal şəkildə istifadə oluna biləcəyini göstərən saytda “slingin gündəlik nöqtə yoxlama forması” (Əlavə bax) qeydi olmalıdır.

b.Vizual müayinə

Ciddi aşınma, deformasiya və ya xarici zədə əlamətləri üçün görünüşü vizual olaraq yoxlayın.Yoxlamada qüsurlar aşkar edilərsə, müntəzəm yoxlama metoduna uyğun olaraq yenidən istifadə oluna biləcəyini təsdiqləyin.

(2) Dövri yoxlama

a.Müfəttiş, tezlik və qeydlər

Təyin edilmiş işçilər müntəzəm yoxlamanın təklif etdiyi qüsur əlamətlərinə uyğun olaraq zəncirdə hərtərəfli yoxlama aparmalı və zəncirin istifadəsinin davam edib-etmədiyini qiymətləndirmək üçün qeydlər aparmalıdır.

b.Yoxlama nöqtələri

i) qaldırıcı zəncir işarəsi və son iş yükü kimi xarici işarələrin aydın olub-olmaması;

ii) Qaldırma zəncirinin yuxarı və aşağı son birləşdiriciləri (əsas zəncir, ara keçid, birləşdiricilər və qarmaqlar) deformasiyaya uğramış, kəsilmiş və çatlamış, standart tələblərdən artıqdır və istifadə edilə bilməz;

iii) zəncir halqasının deformasiyası: zəncir halqası burulmuş, əyilmiş və uzanmışdır və standart tələbləri aşdıqda istifadə edilə bilməz;

iv) Linkin aşınması: düz hissənin kənarında olan çəngəl, çentik, oyma və keçidin aşınması standart tələbləri aşdıqda istifadə edilə bilməz;

v) qarmaq deformasiyası: qarmağın “açılış” deformasiyası və açıqlığının təhrif edilməsi standart tələbləri aşır və istifadə edilə bilməz;

vi) Çatlaqlar: vizual müşahidə və ya NDT ilə sübut edilmiş çatlar istifadə edilə bilməz.

3. Sökülmə standartları

a.deformasiya:

xarici uzunluğun uzadılması>3%

daxili uzunluq uzadılması>5%

b.geymək:

taxıldıqdan sonra keçidin kəsişməsinin diametri 10% az olmamalıdır (yəni diametri nominaldan <90%)

c.çatlar:

Vizual yoxlama və ya avadanlığın yoxlanılması yolu ilə zəncir bağının səthində heç bir çatlamaya icazə verilmir.

d.əyilmə və ya təhrif:

Zəncir halqası üçün heç bir aşkar əyilmə və ya təhrif, ciddi korroziya və ya sökülməsi mümkün olmayan əlavələrə icazə verilmir.

(2) qarmaq

a.Qarmaqların açılması: qarmaqların açılmasının ölçüsünün artması nominal dəyərin 10%-dən çox olmamalıdır.

b.Gərgin (təhlükəli) hissənin aşınması: aşınma nöqtəsindəki bölmənin qalınlığı 5% -dən çox azalmamalıdır.

c.Burulma deformasiyası: qarmaq gövdəsinin burulma deformasiyası 5%-dən çox olmamalıdır.

d.Çatlamalar: vizual yoxlama və ya avadanlıq yoxlaması ilə bütün qarmaq səthində çatlara icazə verilmir.

e.Nicks və oyuklar: onlar üyüdülmə və ya doldurma yolu ilə təmir edilə bilər.Təmir edilmiş səth və ona bitişik səthlər kəsikdə kəskin dəyişikliklər olmadan rəvan keçməlidir.Cilalanmış hissənin qalınlığı 5% -dən çox azalmamalıdır.

(3) əsas keçid

a.Təhrif: bütün əsas keçidin təhrifi 5% -dən çox olmamalıdır.

b.Aşınma: əsas keçid səthinin aşınması orijinal diametrin 10% -dən çox olmamalıdır

c.Çatlamalar: vizual yoxlama və ya avadanlıq yoxlaması ilə bütün master link səthində çatlara icazə verilmir.

(4) qandallar və digər aksesuarlar

a.Açılış: qandalın açılış ölçüsü orijinal dəyərin 10% -dən çoxdur.

b.Aşınma: pin və ya pin şaftının diametri orijinal diametrdən 10% -dən çox köhnəlmişdir;gərgin (təhlükəli) hissənin aşınması 5% -dən çox

c.Crack: vizual yoxlama və ya avadanlıq yoxlaması vasitəsilə bütün aksesuar səthində çatlamağa icazə verilmir.

4. Xidmətdə dairəvi zəncirlərin qaldırılmasına dair nümunələr

(1) Normal zəncir halqaları

deformed hook -lifting round link

(2) Deformasiya olunmuş çəngəl (hurda)

deformed hook - lifting round link

(3) Zəncir halqalarının deformasiyası, aşınması və kraterləşməsi (hurda)

scrapping lifting round link

(4) Zəncir halqasının səthində yerli aşınma (təmir edilə bilər)

lifting round link - local wear

(5) Zəncir halqası bir qədər aşınıb və deformasiya olunub (istifadə etməyə davam edə bilər)

deformed lifting round link

Göndərmə vaxtı: 17 dekabr 2021-ci il

Mesajınızı buraxın:

Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin